Dane firmy

DataWise spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.

Adres

ul. Ursynowska 66/1
02-605 Warszawa

Telefon, fax, e-mail:

tel.: +48 22 844 22 86
email: info@datawise.pl

Dane rejestrowe:

REGON: 141453695
NIP: 521-349-66-31
Firma wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000605046