Analizy otoczenia punktów sprzedaży

W ramach naszego systemu wzbogacania informacji o adresie oferujemy narzędzia i analizy potencjału otoczenia punktów sprzedaży i centrów handlowych.

Narzędzie umożliwia do adresu np. centra handlowego wyznaczyć obszar zasięgu uwzględniający:

  • możliwości dojazdu
  • charakterystykę terenu (m.in. typ zabudowy)
  • potencjał lokalizacji (charakterystyka ludności zamieszkujący obszar zasięgu)


Zapraszamy do kontaktu, aby dowiedzieć się więcej o naszych projektach oraz o systemie LocIt..