Geokodowanie adresów

Geokodowanie to proces dopisywania do adresów współrzędnych geograficznych XY, pozwalających na określenie pozycji adresu na mapie cyfrowej.

W ramach geokodowania danych możemy przypisać współrzędne XY do adresów, a także dokonać w praktyce dowolnych obliczeń przestrzennych wykorzystujących współrzędne XY, np.

  • przypisać adres do terytoriów sprzedaży
  • określić najbliższą placówkę bądź punkt obsługi klienta
  • obliczyć odległość pomiędzy dwoma lokalizacjami (w linii prostej lub z wykorzystaniem sieci dróg i ulic)

Przewagi geokodera DataWise:

  • Dokładność - działamy na bazie blisko 8 mln punktów adresowych, z których 95% ma przypisanych współrzędne z dokładnością do obrysu budynku
  • Standaryzacja adresów - dzięki zintegrowanej technologii standaryzacji adresów nie musisz się martwić o błędy w swojej bazie lub stosowanie innych standardów zapisu nazw własnych ZOBACZ DEMO
  • Elastyczny dostęp - geokodowanie może zostać zarówno z wykorzystaniem hostowanego API jak ich w trybie wsadowym
  • Wiele poziomów geokodowania - oprócz XY możemy także przypisać wiele identyfikatorów poziomów zagregowanych (grid, obwody spisowe, rejony statystyczne etc.)

Podział na obwody spisowe GUS jest rozszerzeniem podziału administracyjnego Polski i obejmuje ponad 184 tysiące obwodów spisowych.