Standaryzacja adresów

Usługa standaryzacji danych adresowych nazwana potocznie "czyszczeniem danych" ma na celu zapewnić wysoką jakość adresów.

ZOBACZ DEMO

Usługa ta obejmuje:

Normalizację, czyli podzielenie danych na części składowe (ang. parsing)

 • oczyszczenie wpisów z niedozwolonych znaków       
 • oddzielenie kodu pocztowego od nazwy miasta 
 • oddzielenie numeru ulic od nazwy ulicy
 • oddzielenie numeru mieszkania od numeru domu
 • rozdzielenie ulic opisujących róg/skrzyżowanie
 • oddzielenie dodatkowych informacji opisujących położenie
 • oczyszczenie wpisów ze znaków niedozwolonych

Standaryzację czyli sprowadzenie różnych zapisów tej samej nazwy do jednej postaci, zgodnej ze słownikiem

 • sprawdzenie poprawności kodu pocztowego
 • standaryzacja nazwy miejscowości
 • standaryzacja nazw(y) ulicy w oparciu o słownik dla danego miasta
 • standaryzacja nazwy firmy
 • standaryzacja imion osób fizycznych
 • sprawdzenie wystąpienia nazwiska na liście unikalnych nazwisk występujących w bazie PESEL
 • opcjonalnie: automatyczna standaryzacja nazw stanowisk
 • walidacja sum kontrolnych NIP, REGON